prihláška

Zasielajte na e-mail:           peter@lengvarsky.com


PRIHLÁŠKA

2. Kvalifikačný pretek o postup na MS FCI a WUSV, M-SR SUCHNO

 27-28.5.2017 Vranov nad Topľou

Kategória              SVV1                                         IPO BH                       IPO1                         IPO3

Psovod/ Handler/

Meno a priezvisko / Name /..............................................................

Adresa / Adress /..............................................................................

Dátum narodenia / Date of Birth /...................................................

Telefon / Phone /..........................................E-mail.........................

Pes / Dog /

Meno a chovná stanica / Name of dog /...........................................

........................................................................................................

Pes - suka male - female

Datum narodenia / Date of Birth /.................................................

Číslo zápisu /Pedigre of nr. /.........................................................

Čip / Chips / .................................................................................

Skúška / Working of titles /..........................................................

Otec / Father /.............................................................................

Matka / Mother / .......................................................................

Potvrdzujem že údaje v prihláške sú správne a že som si preštudoval propozície preteku. /Certify that the information are correct and that I have studied propositions race /

V / In / ..........................................

Podpis psovoda / Singapure / ........................................................

K prihláške pripojte aj kópiu dokladu o zaplatení! / Please attach a copy of proof of paying the entry fee !