Časový rozpis

IPO 3 - cviky poslušnosti a obrany - Nedeľa od 8.00 do 16.00 hod.

Vypracovanie stôp - Sobota od 8.00 hod.

SVV 1 a IPO 1 - cviky poslušnosti a obrany v Sobotu od 9.00 hod do 14.00 hod.

Vypracovanie stôp Nedeľa od 8.00