Propozície


Propozície

Rozhodcovia kategória IPO 3

Stopy: Rudolf Danek (SK)

Poslušnosť: Bc. Jozef Adamuščin  (SK)

Obrana: Mgr. Igor Lengvarský  (SK)

Rozhodcovia kategória IPO 1 , IPO BH, SVV 1 - MVDr. Pavol Marton  (SK)

Figuranti: kategória IPO 3 - Peter Ličák  (SK),  Zdenko Snítil     (SK)

kategória IPO 1, SVV 1 -  Matúš Hovanec     (SK)

PLATBA: kategória IPO 3 - 25 € kategória IPO 1 - 20 € katekoria IPO BH, SVV1 - 17.-€


Číslo účtu: 0107825686/0900    IBAN : SK54 0900 0000 0001 07825686

do správy napísať meno a kategoriu

Prihlášky spolu s dokladom o uhradení posielajte na adresu:  Peter Lengvarský,

ul.  Na hrunku 52, 093 01 Vranov nad Topľou

e-mail : peter@lengvarsky.com

Uzávierka prihlášok je 12.05.2017

Neuhradené prihlášky nebudú prijaté!

PROGRAM

Piatok 26.05.2017

13.00 - 17.30 hod. prezentácia pretekárov

13.00 - 17.30 hod. veterinárna prehliadka psov

13.00 - 17:30 hod. oficiálny tréning na štadióne

19.00 hod. slávnostné zahájenie a losovanie štartovných čísel Hotel Patriot

Sobota 27.05.2017

8.00 hod. výkon stôp, začiatok poslušnosti a obrany na štadióne

16.00 - Skúšobný pes

19.30 hod. spoločenský večer Hotel Patriot

Nedeľa 28.05.2017

8.00 hod. výkon stôp, začiatok poslušnosti a obrany na štadióne

17.00 hod. záverečný ceremoniál a vyhlásenie výsledkov. 

KK Vranov nad Topľou